Uitdaging 1

Een PDF Viewer

Binnen de cursus heb je geleerd hoe je een tabel kunt creƫren en middels een segue kunt verwijzen naar een tweede scherm met detail informatie.

Je kunt op die manier ook documenten openen, en op iOS is een Web View heel handig om PDF documenten te openen en te bekijken.

Als eerste moet je zorgen dat de PDF documenten beschikbaar zijn binnen je app. Je kunt binnen Google zoeken op “swift pdf” en daar een aantal documenten van je keuze downloaden (het mag ook over een ander onderwerp gaan uiteraard). Deze documenten kun je vanuit Finder slepen naar de Project Navigator in XCode, je ziet dan de volgende dialoog:

add files

Dit is de code die je nodig hebt om een PDF bestand met de naam swift01.pdf zichtbaar te maken in een Web View:

let urlPath = NSBundle.mainBundle().pathForResource("swift01", ofType: "pdf")
let url = NSURL(string: urlPath!)
let request = NSURLRequest(URL: url!)
webView.loadRequest(request)

Als je de bestandsnaam wil laten afhangen van de rij (cell) in de Table View waarop geklikt wordt, kun je dit doen middels indexPath.row.

Succes!